Chủ đề

Văn phòng Bộ Công an triển khai Chương trình công tác năm 2018

(Uncategorized) - Sáng 05/02/2018, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017; triển khai Chương trình công tác và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Văn phòng Bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Văn phòng Bộ.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2017, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ quán triệt, cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT); tổ chức tốt công tác tiếp nhận, phân tích, xử lý thông tin, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp; tham mưu, phục vụ lãnh đạo Bộ chỉ đạo và trực tiếp tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chủ trương, quyết định, chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh công tác đã đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Chính trị Công an nhân dân trao Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng các tập thể của Văn phòng Bộ có thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Chính trị Công an nhân dân trao Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng các tập thể của Văn phòng Bộ có thành tích xuất sắc.

Thực hiện tốt chức năng Cơ quan phát ngôn, Người phát ngôn của Bộ Công an; chủ động đề xuất lãnh đạo Bộ xây dựng quy chế phối hợp với các bộ, ban, ngành về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ANTT. Làm tốt nhiệm vụ là đầu mối chính của Bộ Công an quan hệ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương. Phục vụ chu đáo hoạt động lãnh đạo chỉ huy, đối nội, đối ngoại của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ. Chủ động cung cấp thông tin về ANTT, xây dựng lực lượng, định hướng báo chí, bảo đảm hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Trong năm qua, các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác hậu cần, kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực; đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp trong Văn phòng Bộ tiếp tục được kiện toàn. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sỹ của Văn phòng Bộ tận tụy với công việc, có ý thức học tập và rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kiến thức và luôn giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích và sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Bộ đạt được trong năm 2017.

Đồng tình với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2018 của Văn phòng Bộ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ xác định năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng và Nghị quyết số 06 của Đảng ủy Công an Trung ương, “năm công tác tổ chức, cán bộ”, Văn phòng Bộ phải là đơn vị gương mẫu, đi đầu làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy; triển khai thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy lực lượng Công an theo tinh thần Nghị quyết số 06 của Đảng ủy Công an Trung ương về chủ trương “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Chấn chỉnh công tác cán bộ, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác cán bộ, khắc phục yếu kém, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh, quy trình công tác. Đồng thời, phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ. Xác định rõ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2018.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018.

Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, nhất là tham mưu chiến lược về bảo vệ ANTT. Tổ chức thật tốt công tác thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình phục vụ sự lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương; kịp thời trong thu nhận, xử lý thông tin, tham mưu đúng và trúng giúp Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đề ra các chủ trương, kế hoạch, mệnh lệnh công tác chính xác và quyết sách tối ưu nhất trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an. Tăng cường công tác nghiên cứu dự báo, những ý kiến tham mưu phải có tính phát hiện mới và sáng tạo, đồng thời phải đảm bảo nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả; phải đề ra các giải pháp, biện pháp đúng đắn cho các vấn đề đặt ra trong công tác đảm bảo ANTT.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, Văn phòng Bộ phải có sự kết nối tốt, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, sức mạnh chung của lực lượng Công an nhân dân, phối hợp với quân đội, với các ngành trong đảm bảo ANTT. Tăng cường ứng dụng kỹ thuật, khoa học công nghệ trong công tác tham mưu, nhất là trong công tác thu nhận và xử lý thông tin, thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan để trao đổi thông tin, thống nhất phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, đề xuất các chủ trương chiến lược trong bảo vệ ANTT, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

(Theo Cổng TTĐT Bộ Công An)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: