Chủ đề

Tổng cục Cảnh sát phổ biến, quán triệt các Luật mới ban hành năm 2015

(Chính trị) - Ngày 11/10/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và các Luật được Quốc hội khoá XIII thông qua.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các Cục, phòng, ban và cán bộ làm công tác pháp chế của các đơn vị thuộc Tổng cục Cảnh sát…

Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các đạo luật mới ban hành để cán bộ, chiến sỹ có nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của các đạo luật này trong công tác quản lý nhà nước và công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết trong qúa trình xây dựng các đạo luật…

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe những nội dung cơ bản của các đạo Luật nói trên. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đảng uỷ và lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để tổ chức phổ biến, quán triệt các đạo luật nêu trên ở đơn vị mình và triển khai thi hành kịp thời, nghiêm túc, thống nhất và có hiệu quả…/.

(Theo Cổng TTĐT Bộ Công An)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: