Chủ đề

Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Tóm tắt tiểu sử Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

– Sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957;

– Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên;

– Học hàm, học vị: Giáo sư – Tiến sỹ.

– Chức vụ hiện nay: Đại tướng Công an Nhân dân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

– Trước khi đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an, Đồng chí Tô Lâm là Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I.

– Ngày 12/8/2010: Đồng chí Tô Lâm được Thủ tướng chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an

– Ngày 16/9/2014: Đồng chí Tô Lâm được Chủ tịch nước phong Thượng tướng Công an Nhân dân

– Ngày 16/9/2014, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan đã trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng Công an nhân dân (CAND) đối với đồng chí Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

– Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XII.

– Ngày 09/04/2016: tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an khóa 2011 – 2016.

– Ngày 04/5/2016, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.

– Ngày 28/07/2016, tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Tô Lâm đã chính thức được Quốc hội phê chuẩn là Bộ trưởng Bộ Công an khóa 2016 – 2021.

– Ngày 29/1/2019, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Tô Lâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phong Đại tướng Công an Nhân dân.

Inphographics Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

infographic: su nghiep va phat ngon an tuong cua dai tuong to lam hinh anh 2