Chủ đề

Thủ tướng thúc triển khai thi hành Luật DN, Luật Đầu tư

(Kinh tế) - Thủ tướng đốc thúc các bộ, ngành quyết liệt thực hiện việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư bằng việc sớm xây dựng các văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trong công văn ngày 8-10 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 7-8 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Chính phủ tại phiên họp cuối năm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Trước đó, nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp, thực thi đầy đủ, nhất quán Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 59/NQ-CP, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các nhiệm vụ này còn chậm.

Trong công văn này, Thủ tướng Chính phủ nêu đích danh các công việc mà một số bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành và chuyển kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12-2015.

Cụ thể, với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, và Nghị định về quỹ hưu trí tự nguyện, trong đó quy định cụ thể về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh dịch vụ đặt cược và kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện, trình Chính phủ trong tháng 12 tới.

Bộ Công an nghiên cứu, bổ sung quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với bốn ngành nghề: kinh doanh dịch vụ đặt cược; kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; kinh doanh thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động và kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; và linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng khi xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 72/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Với Bộ Y tế, Thủ tướng đốc thúc tiến độ xây dựng Nghị định quy định về quản lý trang thiết bị y tế, trong đó quy định cụ thể về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề: kinh doanh trang thiết bị y tế; hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế; kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế, trình Chính phủ trong tháng 12-2015. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Y tế rà soát các quy định hướng dẫn Luật khám bệnh, chữa bệnh, trường hợp cần quy định các điều kiện để quản lý hoạt động khám bệnh và chữa bệnh cần đề xuất việc xây dựng Nghị định (không quy định điều kiện kinh doanh tại Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng).

Còn Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ rà soát các quy định cụ thể về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài. Trong trường hợp cần quy định điều kiện để quản lý, thì Bộ đề xuất việc xây dựng Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh (không quy định điều kiện kinh doanh tại Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng).

Đối với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tưởng yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh ngành, nghề mua bán nợ, trong đó quy định cụ thể về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Bộ Công Thương thì nghiên cứu sửa đổi quy định về thẩm quyền và thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các quy định khác tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị quyết 59/NQ-CP.

Thủ tướng chỉ đạo, căn cứ từng trường hợp cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản nói trên (trừ các Nghị định đang trong quá trình xây dựng); đồng thời bảo đảm các điều kiện đơn giản, thuận lợi, minh bạch và tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư thực hiện.

Trước đó, khi đánh giá về việc thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Chính phủ cho rằng vẫn còn một số hạn chế như một số cán bộ công chức và doanh nghiệp chưa nhận thức được đầy đủ những quy định mới theo tinh thần cải cách của hai luật này cũng như chưa chủ động thực hiện những quy định mới của hai luật này.

Một số văn bản pháp luật quy định về thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, gây khó khăn cho một số nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Điểm đáng chú ý là danh mục điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chưa được công bố đã gây khó khăn cho việc áp dụng các điều kiện đầu tư và thủ tục thực hiện đầu tư nước ngoài.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: