Đánh vợ mới sinh, vợ còn đang ôm con nhỏ trong tay và cho là “bình thường”?

Võ sư đánh vợ đang bồng con nhỏ đến mức phải nhập viện mà còn nói được câu “bình thường”. Và mình cũng tin, khi hắn nói là “bình thường” nghĩa là hắn nghĩ nó “bình thường” thật. Bởi chẳng […]