Luật An ninh Quốc gia Trung Quốc: Chiêu mới để thôn tính Biển Đông?

Ngày 01/07/2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua một dự thảo đầu tiên của bộ luật mới về an ninh quốc gia, bao trùm mọi lãnh vực trong đó Bắc Kinh tự cho mình quyền […]