TS Đinh Thế Hiển: Thuế tài sản là đúng và tôi đã trông chờ nhiều năm!

Chuyên gia tài chính cho rằng, đây là thuế quan trọng, cần phải thực hiện để đáp ứng công bằng cho mọi người dân (70% là người thu nhập trung bình và nghèo) và phát triển cho quốc gia và […]