Chủ đề

tăng trưởng kinh tế 2019

 • Năm 2019 – năm bứt phá và phương châm hành động của Chính phủ

  Năm 2019 – năm bứt phá và phương châm hành động của Chính phủ

  Tại Nghị quyết số 162/NQ-CP, Chính phủ xác định năm 2019 là năm bứt phá để phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ […]

   
   
 • Những động lực của kinh tế Việt Nam 2019

  Những động lực của kinh tế Việt Nam 2019

  Nhiều nghiên cứu cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2019 có thể dao động từ 6,7-6,9%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đã giao (6,6-6,8%). Để đạt kết quả này, Việt Nam cần tận dụng mọi […]