Quảng Ninh nhất thể hóa Bí thư kiêm Chủ tịch UBND cấp huyện

Huyện miền núi Hoành Bồ là địa phương thứ 3 của tỉnh Quảng Ninh tiến hành nhất thể hóa Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện. Ngày 15/3, tỉnh Quảng Ninh có thêm một địa phương […]