Đại sứ Việt Nam tại Campuchia cảm ơn phát ngôn của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long!

Mấy hôm nay trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội tràn ngập các tin tức, bình luận phát ngôn của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, liên quan sự hy sinh to lớn của quân […]