Quy định ‘công chức không được nịnh bợ cấp trên’ sẽ được luật hóa trình Quốc hội

Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, đề xuất bổ sung các quy định về Văn hóa công vụ, trong đó có việc cấm công chức nịnh bợ cấp trên, vào luật Cán bộ, công chức; luật Viên chức sửa đổi. […]