Việt Nam có chiến lược đầy khôn ngoan để gìn giữ chủ quyền

Việt Nam có một chiến lược thông minh để ngăn chặn Trung Quốc nuốt hết toàn bộ Biển Đông, đó là trở thành cùng hội cùng thuyền với một thế lực mà Bắc Kinh không đủ sức đối kháng trong […]