Đề xuất quy hoạch vùng trời, lòng đất, không gian biển

Thảo luận về dự án Luật Quy hoạch, ngày 25/10, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất quy hoạch vùng trời, lòng đất, không gian biển, không gian mạng… Thảo luận về dự án Luật Quy hoạch tại Hội trường, […]