Hội thề không tham nhũng là di sản quốc gia

 Lễ hội Minh thệ (hội thề không tham nhũng) tại Hải Phòng là một trong 12 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia vừa được công nhận. Lễ hội Minh thệ diễn ra từ ngày 14 đến hết […]