Hai tàu Hải quân Hoàng gia Canada cập Cảng quốc tế Cam Ranh

Ngày 10-6, Tàu Hải quân Hoàng gia Canada (HMCS) Regina và tàu tiếp vận hậu cần hải quân (NRU) Asterix đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hoà). Trong buổi lễ tiếp đón đoàn Hải quân Hoàng gia Canada, […]