Lực lượng Công an nhân dân là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định, nhấn mạnh như trên đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ có Sáu […]