Chủ đề

bảo vệ chủ quyền quốc gia

 • Đề xuất quy hoạch vùng trời, lòng đất, không gian biển

  Đề xuất quy hoạch vùng trời, lòng đất, không gian biển

  Thảo luận về dự án Luật Quy hoạch, ngày 25/10, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất quy hoạch vùng trời, lòng đất, không gian biển, không gian mạng… Thảo luận về dự án Luật Quy hoạch tại Hội trường, […]

   
   
 • Chủ quyền quốc gia và hành động của Chủ tịch nước

  Chủ quyền quốc gia và hành động của Chủ tịch nước

  Chỉ trong vòng 4 tháng vừa qua, lực lượng Quốc phòng đã liên tiếp có những hành động cứng rắn đối với các hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Không chỉ đẩy, đuổi như trước đây, Quân đội còn […]

   
   
 • Nét chính hoạt động đối ngoại tháng 7

  Nét chính hoạt động đối ngoại tháng 7

  Kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia; thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế là những nét chính trong hoạt động đối ngoại tháng 7/2014. Kiên trì […]