Vu lan đầy nước mắt của người mẹ có con hy sinh khi giúp dân chống lũ

Tháng 7 mưa ngâu, Vu lan mùa báo hiếu, có hạt mưa nào nặng trĩu, sầu thương bằng cảnh mẹ già tóc bạc tiễn trẻ đầu xanh! Không phải là cảnh: “Mẹ già bịn rịn áo nâu. Vui đàn con […]