Chủ đề

Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc

(Công an trong lòng dân) - LTS: Suốt 70 năm qua, Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và trở thành kim chỉ nam trong mọi hành động của CBCS Công an. Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND đã dành thời gian trao đổi với PV về việc phát động, triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

PV: Bộ Công an phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND trong Công an các đơn vị, địa phương với mục tiêu, yêu cầu đề ra có gì mới, thưa đồng chí?

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam: Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11-3-1948 -11-3-2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ Công an đã phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng CAND với chủ đề “Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc”.

Mục tiêu, yêu cầu của đợt thi đua đặc biệt này là thông qua tổ chức đợt thi đua đặc biệt nhằm giúp CBCS nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa và vai trò quan trọng lời dạy của Bác; động viên CBCS nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND trao quà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Kiên Giang.

Việc tổ chức đợt thi đua được tiến hành nghiêm túc ở tất cả các cấp, các đơn vị Công an; nội dung, hình thức thi đua thiết thực, tránh phô trương, hình thức. Biện pháp triển khai thực hiện cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; các tổ chức đoàn thể quần chúng tích cực tham gia, đảm bảo đợt thi đua đặc biệt đạt kết quả cao nhất, mang ý nghĩa nhất, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc trong toàn lực lượng CAND.

PV: Nội dung trọng tâm đợt thi đua đặc biệt trên các mặt công tác công an được thể hiện cụ thể như thế nào?

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam: Căn cứ Chương trình công tác của Bộ, tình hình, nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương, Bộ Công an đã yêu cầu Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức đoàn thể quần chúng xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt và triển khai thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt nêu trên. Các đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và phấn đấu đạt các chỉ tiêu đợt thi đua trên  3 lĩnh vực chính như sau:

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT): Nội dung trọng tâm của đợt thi đua nhằm động viên, khích lệ CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn thách thức, đề cao cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, tập trung vào những nhiệm vụ sau:

Chủ động nắm vững tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp có chủ trương, gỉảỉ pháp giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT, góp phần ổn định chính trị, nhất là những địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động phát hiện, đấu tranh hiệu quả với những quan điểm sai trái, kích động biểu tình, bạo loạn, lật đổ; chủ động tham mưu giải quyết dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện của nhân dân…

Mở các đợt cao điểm, tập trung trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, các băng nhóm lưu manh côn đồ hoạt động bảo kê, siết nợ thuê, cho vay nặng lãi; tội phạm chống người thi hành công vụ; tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường; kiên quyết điều tra làm rõ, đề xuất xử lý nghiêm các vụ án trọng điểm gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Trên lĩnh vực phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Tích cực đổi mới, thực hiện tốt các nội dung, hình thức, phương pháp phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng gắn với các phong trào thi đua khác ở cơ sở, phong trào thi đua của các ngành, các đoàn thể; tập trung đẩy mạnh phong trào ở các địa bàn trọng điểm về ANTT, địa bàn vùng sâu, vùng xa… Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, liên kết giúp dân, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, góp phần xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Về công tác xây dựng lực lượng, hậu cần đảm bảo: Tập trung giáo dục, động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu; chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệnh CAND.

Tập trung nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với việc tinh giản biên chế theo Kế hoạch của Bộ; chủ động công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ việc đảm bảo ANTT và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên, đột xuất của toàn lực lượng CAND.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ CAND, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu giảm tỷ lệ CBCS sai phạm phải xử lý kỷ luật dưới 0,5% trên tổng quân số; đề cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy trong công tác, chiến đấu và trong cuộc sống. Nghiên cứu, xây dựng quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong CAND…

Lãnh đạo chủ chốt, đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND về nguồn tại Khu di tích lịch sử Kim Liên tại Nghệ An.

PV: Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam: Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-BCA-X11, ngày 27-6-2017 về tổ chức các hoạt động nhân 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 70 năm Ngày Bác ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong CAND. Việc tổ chức thực hiện với mục tiêu, yêu cầu đề ra là phải trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong CBCS và nhân dân.

Nội dung các hoạt động bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và hành động, xây dựng  lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và tổ chức các hoạt động tri ân, tình nghĩa, xã hội từ thiện. Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt và giao lưu, gặp mặt, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong CAND.

Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và triển lãm tranh, ảnh, sách “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong CAND. Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA ngày 19-8-2013 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2018 và đề xuất Bộ Ban hành Chỉ thị mới, giai đoạn 2018-2023.

Theo đó, Tổng cục Chính trị CAND được giao là cơ quan Thường trực, chỉ đạo đơn vị chức năng xây dựng Chương trình lịch tổ chức các hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch nêu trên. Đồng thời, tổ chức tổng kết và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt của lực lượng CAND…

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

(Theo Công An Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: