Chủ đề

Mở rộng phạm vi chống tham nhũng ra ngoài khu vực Nhà nước

(Chính trị) - Đây là nội dung quan trọng của Dự thảo dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 5 nhằm tăng cường công tác phòng chống tham nhũng kể cả khu vực ngoài nhà nước.

Quốc hội nghe báo cáo về Dự thảo dự án Luật PCTN sửa đổi

Theo đó, dự thảo Luật Mở rộng phạm vi áp dụng công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) đối với công ty đại chúng, tổ chức tín dụng; các tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ, thường xuyên huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện (bỏ quy định áp dụng đối với quỹ đầu tư).

Báo cáo, giải trình về mở rộng phạm vi đối với khu vực nhà nước, Tổng Thanh tra Chính phủ – Lê Minh Khái – cho biết, hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp này có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, cá nhân và tổ chức có liên quan. Căn cứ trên kết quả rà soát pháp luật hiện hành có liên quan cho thấy, công tác PCTN trong các tổ chức, doanh nghiệp này chưa được quy định rõ ràng về phương thức và biện pháp cụ thể. Dự thảo luật cũng đã được sửa đổi theo hướng thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí.

Bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thông tin, dự thảo luật được chỉnh lý về cơ bản đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng trong xây dựng luật, trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật PCTN. Nhiều quy định của dự thảo luật đã được sửa đổi nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành như: Quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; trách nhiệm giải trình; tiêu chí đánh giá công tác PCTN; công khai báo cáo công tác PCTN; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thanh toán qua tài khoản và nhiều nội dung khác của dự thảo luật.

Bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật ra khu vực ngoài nhà nước, Ủy ban Tư pháp cho rằng đây là việc làm cần thiết vì tình hình tham nhũng khu vực ngoài nhà nước đã và đang xuất hiện, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động cạnh tranh lành mạnh, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh, cản trở hiệu quả của công tác PCTN khu vực nhà nước.

Đồng thời, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật ra khu vực này cũng nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2017 của Bộ Chính trị là “từng bước mở rộng hoạt động PCTN ra khu vực ngoài nhà nước”; bảo đảm đồng bộ với Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định trách nhiệm hình sự của người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước về các hành vi tham ô tài sản, nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và yêu cầu tại Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng mà Việt Nam là thành viên.

Cũng theo bà Lê Thị Nga, đa số đại biểu Quốc hội cũng như Ủy ban Tư pháp tán thành với việc mở rộng phạm vi áp dụng của dự thảo luật vì đây là các chủ thể huy động vốn đóng góp của nhiều cổ đông hoặc thường xuyên huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện… do đó, cần có sự kiểm soát chặt chẽ để tránh việc người có thẩm quyền lợi dụng chức vụ được giao hoặc thành lập doanh nghiệp “sân sau” để tham nhũng. Quy định này còn có tác động lớn đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế, thúc đẩy hiệu quả PCTN trong khu vực nhà nước.

Tuy nhiên, đây là một dự án luật hết sức quan trọng, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội nên một số nội dung lớn, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau cần được đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo vừa nâng cao hiệu quả công tác PCTN, khắc phục được những hạn chế trong thực tiễn thi hành luật, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta, bảo đảm tính khả thi, nhất là quy định về xử lý tài sản, thu nhập chênh lệch hoặc tăng thêm mà người kê khai không giải trình được một cách hợp lý nguồn gốc; thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thanh tra, kiểm tra về công tác PCTN khu vực ngoài nhà nước; cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập…

Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại tổ để làm rõ thêm 6 nội dung còn nhiều ý kiến.

(Theo Nông Nghiệp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: