Chủ đề

Công tác nhân sự và kiểm soát quyền lực được ưu tiên hàng đầu

(Chính trị) - Ngày 15/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, cho ý kiến về công tác chuẩn bị hội nghị Trung ương 10, khóa XII; kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác. 

Tại buổi họp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã đánh giá cao các cơ quan trong thời gian ngắn đã nghiêm túc, tích cực chỉ đạo xây dựng tờ trình, báo cáo, đề án và dự án luật chuẩn bị trình hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kỳ họp Quốc hội sắp tới đây rất quan trọng, với dự kiến thông qua và cho ý kiến về nhiều dự án luật và một số nghị quyết. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan bàn bạc thật kỹ, chuẩn bị chu đáo nội dung trình Quốc hội.hdhd-1024678

“Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức và điều hành tại kỳ họp, bảo đảm hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian, công sức”, Tổng Bí thư nói.

Qua thảo luận, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phụ trách lĩnh vực phải “làm thật tốt, khẩn trương, dứt điểm, không để kéo dài, còn vướng mắc gì thì phải kịp thời đưa ra bàn, tìm giải pháp giải quyết ngay”. Đồng thời tiếp tục chuẩn bị, xem xét, rà soát lần cuối công việc liên quan, bảo đảm để các kỳ họp được diễn ra thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư nêu rõ: “Năm 2019, 2020, chúng ta đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, lần này phải quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn từ nội dung cho đến công tác nhân sự của đại hội, tránh tình trạng cứ sắp đến đại hội là chỉ lo cho công tác nhân sự mà sao nhãng các công việc thường xuyên; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, đã chạy là không dùng”.

Quyền lực luôn luôn có nguy cơ bị “tha hóa” vì thế phải có những biện pháp ngăn chặn

Tại phiên họp, trên cơ sở xem xét tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý. Trong nhiều năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết Trưng ương 4 khóa XI và XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc nhận diện đúng về quyền lực, tha hóa quyền lực, kiểm soát quyền lực để ngăn chặn, phòng và chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Với những nỗ lực xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời xây dựng, hoàn thiện thể chế để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền hạn, phải được ràng buộc bằng trách nhiệm theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 7 khóa XII đã đạt được những thành tích tích cực và đem lại những kết quả rõ rệt.

Trong đó, đấu ấn đậm nét nhất chính là các cấp ủy Đảng đã liên tục kiểm tra và giám sát, từ đó phát hiện và tiến hành đúng trình tự để xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm pháp luật về tình trạng tham ô, tham nhũng. Công tác phòng, chống sự tha hóa quyền lực, suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng đã và đang cho thấy, việc xây dựng cơ chế và quá trình kiểm soát quyền lực được đẩy mạnh.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã mở rộng phạm vi, đối tượng kiểm tra từ trung ương tới địa phương, từ đó đã phát hiện và xử lý nhiều vụ án tham nhũng, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh” tồn tại ở cấp ủy bao lâu nay. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm và từ đó xử lú nghiêm cả cán bộ đương chức, nghỉ hưu hay cán bộ cao cấp. Kỷ luật từ trên xuống dưới đã minh chứng cho việc “không có vùng cấm”, “không có vùng tránh, vùng né”…

Những vụ án liên quan đến nhiều quan chức, từ ủy viên Bộ Chính trị, tướng lĩnh Công an đến lãnh đạo các cấp ở nhiều địa phương vướng vòng lao lý. Điều này đã phản ánh về thực trạng quản lý công tác cán bộ, công chức trong thời gian vừa qua còn lỏng lẻo, để các công chức thái hóa biến chất và có không gian vi phạm pháp luật là tình trạng rất nghiêm trọng.

Trong Hiến pháp 2013 đã ghi: “Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Văn kiện Đại hội Đảng XII cũng chỉ rõ: “Xác định rõ cơ chế phân công, phối hợp thực thi quyền lực Nhà nước, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực…”.

Như vậy, kiểm soát quyền lực là cơ chế ràng buộc của thể chế chính trị, đối với từng tổ chức và cá nhân trong bộ máy Nhà nước. kiểm soát quyền lực chính là nhằm hạn chế, ngăn chặn tiêu cực, hành vi tham nhũng, lợi ích nhóm và cá nhân trong quản lý xã hội.

Đối với một chính đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo Nhà nước và thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên ưu tú, được giao, phân công hoặc ủy nhiệm các chức vụ trong Đảng, cơ quan nhà nước và hệ thống chính trị. Vì thế, những đội ngũ cán bộ, đảng viên khi được giao cho quyền lực “quyền hành và thế lực mạnh, đủ để quyết định các công việc: nắm quyền lực trong tay – dùng quyền lực ép người ta phải nghe theo, làm theo”, thì cần phải có thêm những cơ chế kiểm tra, kiểm soát quyền lực trong Đảng.

Để kiểm soát quyền lực, sinh thời Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Để có thể thực hiện kiểm soát quyền lực được thực thi hiệu quả, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu: “Các ủy ban và cán bộ kiểm tra phải học tập và thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng. Đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật. Phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến. Như thế thì mới làm tốt được công tác kiểm tra”.

Suy cho cùng, kiểm soát quyền lực nói chung và công tác tổ chức cán bộ nói riêng, đòi hỏi cần phải có những quy định cụ thể gắn trách nhiệm và kỷ luật. Trong một bộ máy nhà nước, quyền lực phải đi đôi với dân chủ, công khai, minh bạch, trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện và có sự giám sát của nhân dân. Kiểm soát quyền lực không thể chỉ dựa vào cơ quan kiểm tra, mà còn phải dựa vào nhân dân, toàn bộ hệ thống chính trị và đặc biệt là những “lồng cơ chế” nghiêm minh.

(Theo Butdanh.net)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: