Chủ đề

Xử lý có hiệu quả các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống

(An ninh quốc phòng) - Ngày 30/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Phòng ngừa và ứng phó với các thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân”. Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu khai mạc Hội thảo. Thượng tướng, PGS.TS Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Trong các giai đoạn lịch sử, bảo vệ An ninh quốc gia luôn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng; trong đó, lực lượng CAND đóng vai trò nòng cốt và đã đạt được những kết quả đặc biệt quan trọng, góp phần xứng đáng vào thành công của cách mạng Việt Nam.

Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu khai mạc Hội thảo

Trước bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường.Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, an ninh chính trị luôn được giữ vững, thế trận an ninh nhân dân được xây dựng ngày càng vững mạnh gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; tạo lập môi trường chính trị ổn định phục vụ việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo khoa học “Phòng ngừa và ứng phó với các thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân”

Để có thêm cơ sở cho nhận thức ngày càng hoàn thiện về vấn đề an ninh phi truyền thống , nhiều năm trở lại đây, Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu về vấn đề an ninh phi truyền thống ở các góc độ, mức độ, cấp độ khác nhau và đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: “Hội thảo hôm nay là một diễn đàn khoa học quan trọng để chúng ta tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, xây dựng, góp phần hoàn thiện lý luận nhận thức về an ninh phi truyền thống một cách đầy đủ, toàn diện, sát thực và đưa ra được những giải pháp tổng thể, góp phần ứng phó, xử lý có hiệu quả các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý kiến quý báu nhằm góp phần hoàn thiện lý luận nhận thức về an ninh phi truyền thống một cách toàn diện, đầy đủ và góp phần ứng phó, xử lý có hiệu quả các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Hội thảo đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu và đề xuất hệ thống giải pháp trong thời gian tới lực lượng Công an nhân dân cần tập trung  vào 7 vấn đề trọng tâm. Trong đó, cần tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu dự báo về lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, chú trọng nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan an ninh phi truyền thống, phòng, chống các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống.

Cần bố trí lực lượng, phương tiện, tính toán sử dụng các biện pháp đủ mạnh để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với: Các loại tội phạm, các vi phạm pháp luật về môi trường; tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao; tội phạm tham nhũng, kinh tế, tài chính, nhất là tội phạm có yếu tố nước ngoài; tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố.

Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế hiệu quả để giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống. Thực hiện tốt các chương trình, đề án, phương án về đào tạo nhân lực, trang bị, phát triển khoa học, kỹ thuật, phương tiện phục vụ, nhất là các phương tiện hiện đại, thiết bị đặc chủng phục vụ cho công tác phòng ngừa, ứng phó với các thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống của ngành Công an trong tình hình mới.

(Theo ANTV)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@tolam.org
Thích và chia sẻ bài này trên: