Chủ đề

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật CNTT trong lực lượng CAND

(Thời sự) - Sáng 01/12/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công nghệ thông tin (CNTT); sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chương trình hành động của Bộ về đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác Công an trong tình hình mới. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị chức năng Bộ Công an…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại Hội nghi.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại Hội nghi.

CNTT là 1 trong 4 trụ cột của nền kinh tế tri thức, giữ vai trò nền tảng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời chi phối tác động đến các lĩnh vực của đời sống con người, đối ngoại, quốc phòng, an ninh… Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Qua 10 năm thực hiện Luật CNTT; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chương trình hành động của Bộ, việc ứng dụng và phát triển CNTT đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy trong toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND)…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tập trung đánh giá, dự báo những nguy cơ, thách thức đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang bùng nổ; đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26 tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong ứng dụng và phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới….

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành khẳng định, việc ứng dụng và phát triển CNTT trong công tác Công an là một tất yếu; vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là giải pháp, biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, địa phương cần nhận thức sâu sắc về vai trò của CNTT trong thời đại nền công nghiệp thứ tư để đổi mới về tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả và chịu trách nhiệm toàn diện trước Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về kết quả ứng dụng, phát triển CNTT, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin ở đơn vị mình. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên theo phương châm chủ động, hiệu quả và hiện đại.

Công an các đơn vị, địa phương cần xây dựng kế hoạch tổng thể về ứng dụng, phát triển CNTT và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với đặc thù từng lực lượng, đơn vị, địa phương… Huy động, sử dụng tối đa, có hiệu quả các nguồn đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT của Ngành Công an. Việc đầu tư cho ứng dụng, phát triển CNTT phải đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; phục vụ hiệu quả các mặt công tác Công an như: Công tác chỉ huy, cải cách tư pháp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ hành chính công của lực lượng Công an phục vụ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đảm bảo kết nối liên thông các hệ thống cơ sở dữ liệu công khai, dịch vụ hành chính công của Ngành với Cổng Thông tin điện tử quốc gia…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức diễn tập, nâng cao năng lực và khả năng sẵn sàng ứng cứu, khắc phục sự cố về CNTT… Mở rộng hợp tác đa ngành trong nước và hợp tác quốc tế trong ứng dụng, phát triển CNTT phục vụ công tác Công an trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho 20 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Luật CNTT…/.

(Theo Cổng TTĐT Bộ Công An)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: