Chủ đề

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật An ninh mạng

(Chỉ đạo - Điều hành) - Sáng 19/6/2017, Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật An ninh mạng đã tổ chức họp tại Hà Nội. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban soạn thảo chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban soạn thảo; các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật An ninh mạng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp.

Sau phiên họp đầu tiên của Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật An ninh mạng vào ngày 17/4/2017, Thường trực Ban soạn thảo đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các thành viên Tổ biên tập dự án Luật An ninh mạng. Căn cứ trên kết quả góp ý của thành viên Tổ biên tập, Thường trực Ban soạn thảo đã thống nhất nội dung, rà soát về đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản với hệ thống pháp luật; tính khả thi của văn bản; ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản và chỉnh sửa một số vấn đề mang tính chất chuyên sâu. Đến nay, dự thảo Luật An ninh mạng cơ bản đã được hoàn thành.

Về hồ sơ dự án Luật An ninh mạng, Thường trực Ban soạn thảo đã xây dựng được 07 văn bản bao gồm Dự thảo Luật An ninh mạng; Dự thảo tờ trình Chính phủ về dự án Luật An ninh mạng; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ; Dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình công tác An ninh mạng; Dự thảo Báo cáo tham khảo kinh nghiệm nước ngoài; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động xã hội của chính sách An ninh mạng. Như vậy, hồ sơ dự án Luật An ninh mạng đã đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

to-lam-anm-4

to-lam-anm-3

to-lam-anm-2

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Trên cơ sở nội dung thống nhất, dự thảo Luật An ninh mạng đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (Chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (Bocongan.gov.vn; mps.gov.vn) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân; thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 08/8/2017.

Đến ngày 08/6/2017, Quốc hội đã họp thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và 2018, theo đó, dự án Luật An ninh mạng sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2017), trình thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (dự kiến diễn ra vào tháng 5/2018).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào hồ sơ dự án Luật An ninh mạng; thảo luận, thống nhất các vấn đề còn ý kiến khác nhau trên cơ sở giải trình và ý kiến của Thường trực Ban soạn thảo…

Toàn cảnh cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định sự cần thiết của việc ban hành Luật An ninh mạng là nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác An ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác An ninh mạng; thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về An ninh mạng; bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập cần tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp tại cuộc họp; khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các tài liệu, bảo đảm tiến độ trình lên Chính phủ đồng thời làm căn cứ để Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội thẩm định./.

(Theo Cổng TTĐT Bộ Công An)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@tolam.org
Thích và chia sẻ bài này trên: