Chủ đề

Tạo chuyển biến căn bản về chất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy

(Thời sự) - Từ khi ra đời đến nay, lực lượng CSCĐ đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an quan tâm giáo dục, rèn luyện; từng bước trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt; đã lập nên những chiến công oanh liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cảnh sát cơ động (CSCĐ) là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung; nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc…

Từ khi ra đời đến nay, lực lượng CSCĐ đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an quan tâm giáo dục, rèn luyện; từng bước trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt; đã lập nên những chiến công oanh liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) hết sức nặng nề và phức tạp, đòi hỏi lực lượng CSCĐ phải có những giải pháp đột phá tạo chuyển biến căn bản về chất, có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Thứ nhất, tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Tư lệnh CSCĐ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo tổ chức bộ máy gọn nhẹ, có tính cơ động, chiến đấu cao. Đồng thời chú trọng rèn luyện đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ chiến sỹ (CBCS) có phẩm chất, lối sống trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết sâu về nghiệp vụ, nắm vững kiến thức pháp luật, có trình độ kỹ thuật chiến thuật, quân sự võ thuật điêu luyện và ứng dụng làm chủ những công nghệ, phương tiện kỹ thuật hiện đại. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng đơn vị đồng thời vừa phát huy, mở rộng dân chủ, đổi mới các khâu thuộc công tác cán bộ, vừa nêu cao trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu.

Thứ hai, đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong đơn vị. Trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, gắn với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi CBCS đều phải học tập, noi theo. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND.

Một buổi diễn tập của CSCĐ Hà Nội.

Thứ ba, tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình để xây dựng phương án tác chiến, từ đó tổ chức huấn luyện, diễn tập phương án, hành quân dã ngoại, sẵn sàng chiến đấu. Chú trọng đổi mới đồng bộ cả về giáo trình, phương pháp và mô hình học cụ, gắn học lý thuyết đi đôi với thực hành và hành quân dã ngoại, đẩy mạnh đầu tư xây dựng và trang bị về thao trường, bãi tập, các trang thiết bị kỹ thuật điện tử phục vụ công tác huấn luyện thường xuyên và huấn luyện nâng cao. Thực hiện nghiêm túc công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu của đơn vị. Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đời sống sinh hoạt và thao trường bãi tập, vũ khí, khí tài, thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ cho CBCS nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn chiến đấu; chỉ đạo triển khai xây dựng dự án trang bị các phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không nhằm nâng cao tính cơ động chiến đấu của CSCĐ đảm bảo hiệu lực, hiệu quả cao.

Rèn luyện võ thuật, sẵn sàng đối mặt trong mọi tình huống.

Năm là, tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an, Cảnh sát PCCC các địa phương, các ngành, các cấp để phát huy sức mạnh tổng hợp và phát huy vai trò của các bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đã được pháp luật quy định. Tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với cảnh sát các nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ nhằm tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm phục vụ quá trình đổi mới công tác huấn luyện, đào tạo kỹ thuật, chiến thuật tác chiến, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật và phát huy nguồn lực hợp tác quốc tế trong bảo vệ ANTT, đưa quan hệ hợp tác giữa CSCĐ với cảnh sát các nước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả…

Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh đã đề ra Nghị quyết đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt của mỗi tổ chức và CBCS. Lấy kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chí bình xét thi đua hàng tháng, quý, năm của các tập thể và CBCS. Kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa trong toàn Bộ Tư lệnh.

Đã tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai áp dụng bộ quy tắc văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ CSCĐ. Cấp ủy đảng các cấp đưa việc học tập những lời dạy của Bác Hồ với CAND vào sinh hoạt chi bộ; tổ chức rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, đánh giá việc thực hiện”.

Để Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào đời sống CBCS, Đảng ủy lãnh đạo Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo các cục, đơn vị phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa, tình nguyện trên địa bàn đơn vị đóng quân. Tổ chức hàng nghìn lượt CBCS hành quân dã ngoại về nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa kết hợp giữa huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật tác chiến, nắm tình hình với việc khám chữa bệnh giúp dân, cải tạo đường sá, kênh, mương, vệ sinh sạch sẽ các khu nghĩa trang liệt sỹ… qua đó góp phần xây dựng thêm lòng tin yêu của nhân dân đối với lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSCĐ nói riêng…

(Theo Công An Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@tolam.org
Thích và chia sẻ bài này trên: