Chủ đề

Triều đại Yahoo

 • Yahoo đổi tên thành Altaba, biểu tượng Internet sụp đổ

  Yahoo đổi tên thành Altaba, biểu tượng Internet sụp đổ

  Sau khi bán mảng Internet cho Verizon, Yahoo đã đổi tên thành Altaba, CEO Marissa Mayer rời khỏi ban Giám đốc để về đầu quân cho nhà mạng Mỹ. Bản thông báo dài hơn 8.000 chữ vừa được Yahoo công […]

   
   
 • Triều đại Yahoo suy tàn vì 10 l​ý do

  Triều đại Yahoo suy tàn vì 10 l​ý do

  Họa phúc phải đâu một ngày, câu nói đó chắc chắn đúng với việc người khổng lồ Yahoo trong thời kỳ đầu của Internet vừa “ngã quỵ”. Vì đâu nên nỗi? Theo Telegragh, thông tin Yahoo mới đây đã bị Verizon thâu […]