Phát huy truyền thống, lực lượng ANĐT tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác

Trải qua các chặng đường lịch sử vẻ vang, lực lượng An ninh điều tra luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và các ngành Công […]