Chủ đề

Giao ban công tác Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Công an

(Thời sự) - Chiều 12/10/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Công an. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 của các doanh nghiệp Bộ Công an của Tổng cục Hậu cần – kỹ thuật nêu rõ, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, cùng với bước chuyển mạnh trong công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, các doanh nghiệp thuộc Bộ Công an đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác bảo đảm hậu cần – kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đồng thời giữ vai trò nòng cốt, bộ phận quan trọng để cấu thành và phát triển công nghiệp an ninh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong hoạt động doanh nghiệp 09 tháng đầu năm, đề ra giải pháp khắc phục và các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong các tháng cuối năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, đóng góp của các doanh nghiệp Bộ Công an trong thời gian qua.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017, Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu, các doanh nghiệp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới doanh nghiệp theo hướng bền vững. Từng doanh nghiệp phải chủ động rà soát lại ngành nghề, sản phẩm theo hướng tập trung, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Đổi mới quản trị doanh nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ, tạo nguồn lực chất lượng cao. Đồng thời tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp, quan điểm chỉ đạo trên tinh thần nội dung của Đề án tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Tạo bước đột phá để doanh nghiệp hội nhập, phát triển năng động hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Xác định rõ mục tiêu phát triển công nghiệp an ninh góp phần chủ động đảm bảo tiềm lực hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân phục vụ yêu cầu, công tác, chiến đấu trong mọi tình huống.

Dịp này, Thứ trưởng Bùi Văn Thành cũng đã chúc mừng các doanh nghiệp của Bộ Công an nhân kỷ niệm 13 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2004 – 13/10/2017.

(Theo Cổng TTĐT Bộ Công An)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@tolam.org
Thích và chia sẻ bài này trên: